Historie farnosti

Doudleby nebyly v nejstarší době jen centrem okolního kraje, ale také střediskem náboženského života pro daleké okolí. Rozlehlá pražská arcidiecéze se dělila na několik arcijáhenství, z nichž největší bylo arcijáhenství bechyňské, které zabíralo téměř celou dnešní česko-budějovickou diecézi. Arcijáhenství bechyňské se dělilo v děkanství: bechyňské, chýnovské, doudlebské, prácheňské a vltavské. Děkanství bylo nazváno podle významného místa v okolí, ovšem děkan nemusel vždy v tom místě sídlit. Doudleby se připomínají jako sídlo děkanátu již v roce 1143. Na počátku století je děkanem plebán z Hořic, posléze plebán ve Velešíně. Od konce 14. století byl doudlebským děkanem vždy krumlovský farář, na něhož přešla později i hodnost arcijáhna. K doudlebskému děkanátu náleželo kolem 40 sousedních far. Konečný zánik doudlebského děkanátu přinesl vznik vikariátů v roce 1631.

Samotná doudlebská farnost není příliš rozlehlá. Patří k ní obce Doudleby, Straňany, Plav, Heřmaň a Stropnice. Až do roku 1786 patřily do doudlebské farnosti ještě obec Branišovice, samoty Hamr a bednářství v Plavnici.

Duchovní správcové doudlebské farnosti

Až do roku 1955 spravoval farnost farář, který bydlel na doudlebské faře.

Po smrti poslední faráře, který žil na faře  v Doudlebech  - Jana Petrů (1927-1955) byla farnost spravována ze Střížova:

  • P. Bohumil Hasman (farnost spravoval v letech 1955-1960)
  • P. Václav Čížek (1960-1971)
  • P. František Fanta (1971-1989)

 

a od roku 1989 z Boršova:

  • P. Václav Habart (1989-1993)
  • P. Jan Lachman (1993-1995)
  • P. Milan Píša (1995)
  • P. Hugo Josef Pitel (1996-2002)
  • P. Karel Hampl (2002-2012)

 

Od roku 2012 je farnost spravována z fary u sv. Jana Nepomuckého v ČB:

  • P. Tomasz Piechnik (2012-2017)
  • P. Pavel Bicek (od 2017)