Kostel sv. Vincence a jeho pamětihodnosti

Farní kostel  sv. Vincence na vyvýšené šíji ostrohu v prostoru někdejšího hradiště. Připomíná se jako farní již počátkem 40. let 12. století nejstarší části nynější stavby však pocházejí ze století 14., jsou jimi gotický presbytář a sakristie. Loď s věží s byla přistavěna roku1494, barokní úpravy a novostavbu věže v letech 1708-1709 provedl Pavel Ignác Bayer. Vnitřní vybavení kostela je dnes převážně barokní, z první čtvrtiny18. století.

Na hlavním oltáři se nachází kopie kdysi velmi uctívaného obrazu Madony doudlebské (originál z doby kolem roku 1430 je uložen v Národní galerii v Praze, šestice obrazů z dřívější výzdoby roku 1494 se nachází v Alšově jihočeské galerii na Hluboké. Na věži jsou zavěšeny dva zvony.  Ve středověku býval kostel střediskem církevní správy pro široké okolí (kupř. ve 14. století pod doudlebský děkanát,  jeden z pěti v jižních Čechách, spadalo 46 farností.

Dnes je význam kostela omezen na nejbližší okolí, ke zdejší farností příslušejí vedle obou částí obce Doudleby též vsi Dolní Stropnice, Plav, Heřmaň.