Obec a farnost Doudleby pořádají


Jarní pouť v Doudlebech na "Černou" neděli 7. dubna 2019

11. 15 - poutní mše svatá   

Celebruje P. Pavel Bicek / během mše příležitost ke svátosti smíření

10. 00 - 17.00 Národopisná výstava  

"Tesařství a truhlářství v řemeslné tradici Doudlebska" Historické nářadí, plány a fotografie ze sbírky Martina Šnajdra z Komařic (budova obecního úřadu, vstup volný)